Annelie Boustedt

Häst & Hälsa

Rehabilitering

Rehabilitering Hästar är som vi vet flockdjur och ett bytesdjur. Dessa instinkter finns kvar hos våra tamhästar.

Om en häst blir sjuk eller skadad riskerar den att bli utstött från flocken eftersom den bl.a. kan locka rovdjur.

Av den anledningen gör den allt för att inte visa att den är sjuk eller skadad. Detta betyder att när den visar att den har problem, då har det gått så långt att den inte längre kan dölja det.

Ta det på allvar!!

Jag vet att som djurägare vill man alltid sitt djurs bästa. Man söker hjälp, självklart.

Jag blir bekymrad då man söker en terapeut för allvarliga saker. Vi är inte utbildade eller har den utrustningen som kan ställa en diagnos. Hästen bör alltid ha varit hos en veterinär först. När veterinären har gjort sitt jobb kan du absolut ta hjälp av en terapeut. Då vet vi att vi har en häst som inte har några allvarliga sjukdomar eller skador som behöver veterinärvård.

Det allra bästa är om man kan vara ett team runt hästen och samarbeta för allas bästa.

Vi terapeuter har stor kunskap om mjukdelar och biomekanik. Jag hoppas en dag att fler veterinärer faktiskt börjar arbeta med oss. Att vi tillsammans med hästen och hästägaren kan rehabilitera och bygga upp.

En annan sak som bekymrar mig är att många verkar tro att man kan ta ut en terapeut till en häst som har problem. Få en behandling och sen kan man rida och tävla som vanligt. Har även varit med om att man byter terapeut ofta för att man inte fick en frisk häst på en gång. Så lätt är inte livet.

Självklart beror det på vilken skada eller vilket problem hästen har, men det krävs nästan alltid en veterinärundersökning och eventuell behandling.

När det är klart börjar rehabilitering och uppbyggnad. Om man lägger ned denna tid på rehabiliteringen är chansen mycket större att få en häst som är stark och balanserad och kan utföra det arbete som du önskar. Att ta ut en terapeut med jämna mellanrum till din häst – som är frisk – är ett mycket bra sätt att underhålla.

För att rehabilitera och bygga upp en hållbar häst behövs en plan

Steg 1

Veterinär kontroll

Steg 2

Planering

Jag erbjuder träning för långsiktig hållbarhet, med Susanne Widners Uppbyggande System som röd tråd i allt jag gör.

Jag ger behandling

Vi gör en träningsplan

Trygghetsträning/problemlösning för dig som vill stärka kommunikationen med din häst. En spänd häst lär sig ingenting och bygger inga muskler, därför är mental och fysisk avspändhet ledord som jag följer i allt mitt arbete med hästar.

Utvärdering