Annelie Boustedt

Häst & Hälsa

Hästmassage

Effekter av hästmassage Idag är massage en självklar del i modern hästhållning, både i förebyggande och i rehabiliterande syfte. Regelbunden massage ger hästen smidiga muskler och senor friare rörelser bättre koordination och därmed minskad skaderisk ökad prestationsförmåga. muskelutvecklingen förbättras immunförsvaret stärks hästen blir mer harmonisk. När hästen sätts igång efter en skade- eller viloperiod kan massören ge värdefull feedback på träningen samt upptäcka tidiga tecken på överansträngning.

Behandlingar

Jag arbetar med olika verktyg när jag behandlar hästar. Beroende på syfte, åtgärd och effekt som man vill åstadkomma i hästens vävnad, muskler. .

Klassisk massage samt vedertagna massageterapeutiska tekniker

Strain and counterstrain

En osteopatisk metod där man vill justera strukturella och mekaniska störningar för att återställa kroppens balans och självläkande förmåga. Stresspunktsbehandling ger snabbt en avslappning av hästens muskler. Kan användas som ett komplement till massagen efter en massagebehandling eller som uppvärmning innan arbete med hästen.

Stresspunktbehandling

Utgår från olika punkter på hästen som indikerar på olika problem. Punkter kan även indikera på gamla skador. 

Vid stresspunktsbehandling frigörs ämnena histamin och acetylkolin som främjar till bättre cirkulation och därmed också muskelavslappning. En muskelspasm kan kännas som en hård knuta eller som ett större hårt område.

Vad är då en stresspunkt? En stresspunkt är ett område i muskeln som är utsatt för extra påfrestning, vilket gör att det lätt uppstår spänningar just där. Tekniken för stresspunktsbehandling utvecklades av den moderna hästmassagens fader, Jack Meagher, på 1970-talet i USA. Maegher definierade de vanligaste 25 stycken muskulära stresspunkterna som kontrolleras för muskelknutor och smärta hos en häst. Muskelknutor kan hittas på fler än dessa 25 definierade punkter, men dessa är de viktigaste och mest förekommande.

Accupressur

Akupressur Akupressur bygger på den kinesiska synen på kroppen som oftare ser ett samband mellan kroppens olika delar och organ.

Traditionell kinesisk medicin behandlar kroppen och individen som en helhet där kropp och själ hör ihop och inte går att separera.

Behandling med akupressur innebär att man genom tryck stimulerar olika punkter längs med en meridian. Varje organ i kroppen tillhör en meridian som löper i olika banor.

Om hästen har ett problem i ett område stimulerar man olika punkter i det området.

Beroende på vad det är för typ av problem kan man även behandla punkter som hör till ett specifikt organ.

Exempelvis är många gånger muskelproblem relaterade till levern. Man kan då behandla punkter som hör till leverns meridian för att förstärka behandlingen av musklerna.

Eftersom kropp och själ inte går att separera hör även känslor samman med olika organ och meridianer i kroppen. För att ta exemplet med levern igen så hör den ihop med bl.a. ilska.

Då muskelproblem också är relaterade till levern så är det inte så svårt att se att en häst som har ont i en muskel även kan visa ilska. Genom att stimulera leverns meridian kan muskelproblemet lösas och hästen blir glad och trevlig igen.

Med akupressur stimulerar man olika processer i kroppen som fortgår i ungefär 48 timmar. Olika hästar reagerar olika på behandling, och det är inte ovanligt att de blir trötta efteråt. Flera av punkterna underlättar bl.a. vid förlossning. Man undviker därför behandling av dräktiga hästar.

Lymfmassage

kan du läsa mer om här

Kinesotape

Kan du läsa mer om här