Annelie Boustedt

Häst & Hälsa

Varför är hästen spänd?

Väldigt många hästar som jag möter bär på spänningar i sin kropp. Spänningar som påverkar kroppens leder och orsakar en ohälsosam belastning.

En kropp i obalans utvecklar kompensationer och spänningar. En häst i balans rör sig symmetriskt. Hur man kan förhålla sig till asymmetrin.

Om dessa spänningar, asymmetrier och felbelastningar kommer att orsaka problem eller inte beror på flera saker.

• För det första behöver vi veta varför de är där och för det andra spelar det en roll vilken belastning vi utsätter hästens kropp för. Att ridas, gå på volter och att hoppa är en stor belastning.

• Det är väldigt viktigt att få hjälp att uppmärksamma detta och sätta in åtgärder i tid innan det blir en skada. Spänningarna har uppkommit av en anledning och kan behöva lossas i en väl avvägd takt med omsorg om det område de skyddar.

Att förstå varför de är där och i vilken takt de bör lossas är det man som djurägare behöver hjälp med för att få ett långsiktigt och bestående resultat! Mitt arbete består i att bedöma: Är det en asymmetri som orsakat spänningarna Är det en spänning som orsakat asymmetrin

Vid minsta osäkerhet måste en veterinär kontaktas för att undersöka hästen

Efter att veterinären är klar kan vi göra en plan för att bygga upp och stärka hästen. Här går det inte att ha för bråttom och tvinga fram något.

Det måste få ta tid. Att samarbetet mellan veterinär, fysioterapeut och tränare fungerar och att man hela tiden är vaksam på förändringar och åtgärdar dom i god tid.

Det händer att man får bakslag. Då får man backa några steg. Alla är olika och alla svarar olika på både behandling och träning.

 

Bedömning av asymmetri

I mitt arbete som terapeut möter jag ofta problem som är relaterade till hur hästen belastar sin kropp.

Det är viktigt att komma tillrätta med detta innan det blir allvarliga skador som tar så mycket längre tid att få ordning på.

Jag har genom min utbildning på Axelson Animal School fått ett väldigt bra utbildning i anatomi, muskler och massage, accupressur, direkt pressur, Counter Strain och ryggrehab.

Jag vidareutbildar mig hela tiden och stämmer hela tiden av mitt arbete med en senaste forskningen.

Kurser jag har gått Lymfmassage Kinesiotape Jag har gått en kurs i uppbyggande träning via SWUS. Jag är utbildad instruktör i Natural Horsemanship. Jag använder mig av palpation och rörelsebedömning.

Vid minsta tveksamhet ber jag kunden kontakta veterinär för bedömning innan vi går vidare. Efter det kan vi göra upp en rehabiliteringsplan som innefattar behandling och uppbyggande övningar.

Du måste arbeta diciplinerat i minst fyra veckor för att starta rehabiliteringen. Efter det gör vi en utvärdering och en ny plan.

Ibland kan en smärta/hälta synas först när man börjar korrigera belastningen och då man släpper på försvar. För mig är det positivt eftersom vi är på rätt väg. Som hästägare kan det vara obehagligt om hästen blir öm. Men då har vi något att arbeta med. Vid hälta ska alltid en veterinär undersöka och eventuellt behandla hästen.

Belastningsanalys

Att hästen är stel i ena sidan, ligger på i handen, gärna går i övertempo/undertempo eller har lättare för den ena galoppen är enligt mig viktigt att få hjälp med ur ett hälsoperspektiv!

Att det är viktigt ur ett ridbarhetsperspektiv har vi vetat sedan länge, men det hänger också tätt samman med belastningen av kroppens vävnader. Ibland hänger det också samman med en smärtproblematik.

Ofta kände jag en frustration av att jag kommer lite för sent. Att få hjälp i tid kan faktiskt vara skillnaden mellan liv och död.

Idag kan jag hjälpa både hästen och hästägaren att komma till rätta med deras problem och få en hållbar häst.

Vid minsta osäkerhet måste en veterinär ha undersökt hästen för att utesluta eventuella problem som först måste åtgärdas.

Efter det kan rehabilitering påbörjas. Att tillsammans göra upp en plan för behandling och träning är så otroligt effektivt.